Kontakty

Inšpekčná organizácia zaoberajúca sa kontrolou a certifikáciou v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby

Sídlo:

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

tel. a e-mail oddelenie kontroly:

+421-903 448 043

 

kontrola@naturalis.sk

tel. a e-mail oddelenie certifikácie:

+421-915 144 779

certo@naturalis.sk

fax: +421-2-3300 4233

 

riaditeľ:

Ing. Jaroslav Drobný

kontrola:

Ing. Jarmila Drobná, PhD.

Ing. Vladimír Cabuk

Ing. Zuzana Kazáriková

Ing. Peter Kulich

Ing. Ján Kovarovič

Ing. Boris Václav, PhD.

Ing. Michaela Kupcová

certifikácia:

Ing. Jaroslav Drobný


Ing. Andrea Gergelyiová


Ing. Michal Baričič
Aktuality

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne...

20.07.16

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo

Dňa 02.06.2016 uverejnila PPA na svojej stránke Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

06.06.16

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia EP na rok 2015

PPA zverejnila na svojej stránke nasledovný oznam:

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do...

25.01.16

POZOR ! Zmena korešpodenčnej adresy

Oznamujeme Vám, že od 01.01.2016 sa kancelária Naturalis SK, s.r.o. sťahuje do nových priestorov na...

02.01.16